Znate li da je stoljeće u koje smo zakoračili službeno proglašeno STOLJEĆEM VODE od strane UN-a?

 

UN: “21. STOLJEĆE – STOLJEĆE VODE”

 

Vodena masa prekriva čak 71% površine našega planeta.

 

Međutim i uz tu činjenicu danas se sve više osjeća nedostatak kvalitetne, pitke vode. Posebno to dolazi do izražaja u nekim dijelovima Zemlje. A u idućim desetljećima i stoljećima to će možda biti i žarište sukoba između pojedinih država. Razlog tome treba tražiti u činjenici da je samo mali dio vodene mase na Zemlji prikladan za piće, te u neprestanom onečišćavanju tih voda od strane čovjeka. Stoga je nužno vodu štititi i čuvati. Čak i zakonskim odredbama.

 

Kao što je rečeno, svijet čini 71% vode no samo je 1% pitka voda. Točnije 1% je slatka voda koju bismo mogli koristiti kao izvor vode za piće, no veći dio toga je nedostupan ili onečišćen tako da danas resurs vode koju možemo koristiti kao pitku iznosi svega 0,023%. Voda koju mi koristimo je ista voda od postanka svijeta, tj. mi imamo istu onu količinu vode koju su imali i dinosauri.

 

Razlika je samo u kvaliteti.

Važnost vode za održavanje života, za njegovo bujanje i puninu izuzetno je velika. Štoviše, život kakav poznajemo na Zemlji bez vode je nemoguć. Isto tako, nijedna tjelesna funkcija nije moguća bez vode.

VAŽNOST VODE ZA ŽIVOT

 

Koji su zadaci vode u čovjekovom organizmu?

 

Voda je izuzetno bitna za sve funkcije u organizmu, u prvom redu za izmjenu hranjivih tvari u organizmu. Potrebna je za disanje, za transformaciju hranjivih tvari u energiju, reguliranje tjelesne temperature i težine, itd.

 

Jedna izuzetno važna značajka vode jest da je ona vrlo dobro otapalo. Voda je zasigurno najbolje i najuniverzalnije otapalo. Naravno da ovo svojstvo vode ima veliku važnost za žive organizme jer tvari topive u vodi mogu doprijeti do svakog dijela organizma. Voda otapa hranjive tvari u probavnom traktu i služi kao transportno sredstvo do krajnjih stanica ljudskoga tijela.

 

Uz ovo svojstvo veže se još jedna tjelesna funkcija vode – pročišćavanja organizma, koja je od izuzetne važnosti. Voda u organizmu veže za sebe štetne tvari, i izlučuje ih. Kroz bubrege čovjeka dnevno protječe 180 litara tjelesne tekućine koju bubrezi moraju filtrirati. Pa pomozimo im da lakše rade koristeći čistu, nezasićenu vodu.

 

Naime, nijedna od gore navedenih funkcija ne zahtijeva prisutnost minerala niti drugih topivih supstancija u vodi. Zasićenost vode koju konzumiramo otežava sve tjelesne funkcije.

 

Kakav utjecaj na razvoj djece ima voda?

 

Voda sačinjava 80% novorođenčeta (za razliku od čovjeka starije dobi koji sadrži svega 65% vode). Dijete u prvim godinama života tri puta poveća tjelesnu težinu i tu voda igra glavnu ulogu.

 

Odrastao čovjek prosječne težine sadrži u sebi 50 litara vode. Kada bismo mogli odvojiti vodu od krute tvari, čovjek bi do visine ramena bio voda. Tijekom godine popijemo više od 1000 litara vode što je otprilike 2,5 litre dnevno. Tu nije samo voda koju popijemo nego i juhe, kava, čaj, variva, a također kuhanjem i riža i tjestenina upijaju vodu.

 

Liječnici alarmiraju da se teški metali (cink i olovo), koji se nalaze u vodi i hrani, deponiraju u bubrezima, utrobi, kostima i mozgu. A svaka uništena moždana stanica nestala je nepovratno. Naime moždane stanice nemaju mogućnost regeneracije. Bolje je spriječiti nego liječiti.